E102 Lorem Ben Street, London, United Kingdom info@sitename.com +12 8888 6666

Metodičke vježbaonice

Vježbaonica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu za praktično osposobljavanje studenata Odsjeka za odgojiteljski studij

 

U gradu Čakovcu nalaze se dva područna objekta, matični objekt „Cipelica“ i PO „Vjeverica“, koji u svom sastavu imaju jaslice i vrtić, te budući da udovoljavaju prostornim, tehničkim i kadrovskim uvjetima koje jedna vježbaonica mora imati, predloženi su za vježbaonicu.

Dječji vrtić Cipelica vježbaonica je za praktično osposobljavanje studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu -Odsjeka u Čakovcu iz kolegija Kineziološka metodika, Metodika hrvatskog jezika i književnosti, Metodika upoznavanja okoline 1,2, Metodika likovne kulture na Odsjeku za odgojiteljski studij.

Mentori metodičkih vježbi u pedagoškoj godini 2020./2021.

METODIKA KINEZIOLOGIJE – vrtić “Cipelica”

Roberta Taradi
Marijana Novak

METODIKA UPOZNAVANJA OKOLINE 1, 2– vrtić “Vjeverica”

Petra Korotaj
 Nives Lisjak
Sanja Solak 
Stanislava Petrinović

METODIKA HRVATSKOG JEZIKA – vrtić “Vjeverica”

Ivana Novak Domjanić 
Snježana Horvat Mrazović 
Ivana Kežman 
Dijana Majerski 

METODIKA LIKOVNE KULTURE – vrtić “Cipelica“

Radojka Magić
Paula Zuzel
MENTORI ZA IZVANREDNE STUDENTE – vrtić “Cipelica”, vrtić “Vjeverica”
 Milana Hozmec 
Nives Lisjak

 

Dobra suradnja s Učiteljskim fakultetom u Čakovcu nastavljena je i putem pedagoške prakse za redovne i izvanredne studente 1., 2. i 3. godine predškolskog odgoja. Ukupno je šest studentica izvanrednog studija realiziralo praktični dio nastave u našoj ustanovi.