E102 Lorem Ben Street, London, United Kingdom info@sitename.com +12 8888 6666

Područni odjel Pirgo

pirgo

PODRUČNI ODJEL “PIRGO”

Varaždinska 2, Kuršanec

Tel. 091 391 5016

 RADNO VRIJEME VRTIĆA

7,00-13,00 h

 VRSTE PROGRAMA:

Program predškole za djecu romske nacionalne  manjine u trajanju od 5,5 sati dnevno

VODITELJ VRTIĆA: MARIJANA SABO

ZAMJENIK VODITELJA: VALENTINA MESARIĆ

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

 
RB Dobna skupina i vrsta programa Ime i prezime Radno vrijeme
1. STARIJA SKUPINA I
Djeca u 6. i 7. godini života
Marijana Sabo 7,00-13,00
2. STARIJA SKUPINA II
Djeca u 6. i 7. godini života
Valentina Mesarić 7,00-13,00
3. STARIJA SKUPINA III
Djeca u 6. i 7. godini života
Suzana Nemet 7,00-13,00

 

ORGANIZACIJA RADA – POMOĆNI DJELATNICI ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – ROMSKI POMAGAČI

 
 RB  Ime i prezime  Radno vrijeme
 1.  Horvat Snježana  7,00 – 15,00
2.  Zdenka Đurđević  7,00 – 15,00
3.  Ribana Horvat  7,00 – 15,00

Područni objekt “Pirgo” nalazi se u romskom naselju Kuršanec. Polaze ga djeca kojima je materinji jezik bajaški a za uspješno uključivanje u odgojno obrazovni sustav moraju svladati i jezik većinskog stanovništva-hrvatski jezik.

Ove pedagoške godine 2020./2021. u predškolsku ustanovu uključeno je 52 djece u tri skupine, Pčelice, Leptirići i Prugice. S njima rade tri odgojiteljice Valentina Mesarić, Suzana Nemet i Marijana Sabo i tri pomoćne radnice za njegu, skrb i brigu Snježana Horvat, Zdenka Đurđević i Ribana Horvat, koje su nam izuzetno važne u komunikaciji na bajaškom u prvim danima sa djecom premošćujući govorni jaz u svakodnevnom radu.

Djeca romske manjine su posebna, većina njih živi na rubu siromaštva te spadaju u jednu od najranjivijih skupina djece u Hrvatskoj.

Ove smo 2020./2021. godine partneri u projektu zajedno s OŠ Kuršanec “Zaigran dječji svijet” a i nastavljamo s aktivnostima  u sklopu našeg projekta “I ja želim biti veliki čovjek” na koji nas je potaknuo interes djece i roditelja s kojima imamo izuzetno kvalitetnu suradnju. Uz te projekte u tijeku je i projekt koji provodimo već dvije godine „Svijet u kojem živim“. U sklopu projekata koje provodimo povezujemo obiteljski i izvan obiteljski odgoj, te suradnju s udrugama iz svih područja rada te širom zajednicom.

Program koji mi provodimo usmjeren je na dijete, razvija, obogaćuje i podiže kvalitetu komunikacije između djece, kao i između djece i odgojitelja, odgojitelja  i roditelja. Sve naše aktivnosti temelje se na tome da su  dječje učenje i razvoj integrirani, sva se  područja rada razvijaju paralelno i međusobno su povezana.

U našem integriranom predškolskom radu mi odgojitelji uvažavamo i ohrabrujemo inicijativu i potrebu djece te planiramo, predviđamo, organiziramo okruženje za učenje, prateći, procjenjujući postojeće spoznaje i znanja te razumijevanje djece.

Motivaciju i entuzijazam nas svih u PO “Pirgo” daje nam poseban odnos roditelja, djece i nas odgojitelja koji je pun međusobnog povjerenja i uvažavanja koji smo stekli zajedničkim aktivnostima i suradnjom za što kvalitetniji rad i napredak djece.