E102 Lorem Ben Street, London, United Kingdom info@sitename.com +12 8888 6666

Projekti u pedagoškoj godini 2020./2021.

                                                                                        

PROJEKT: „VRTIĆ PO VAŠOJ MJERI“           

                                   

Grad Čakovec u suradnji sa Ustanovama predškolskog odgoja Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica od 04.09.2018. provodi projekt „Vrtić po Vašoj mjeri!“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.032.532,49 kn od čega sredstva Europske unije iznose 85% a sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske 15%.

Ovim projektom financirane su slijedeće aktivnosti:

  1. dodatne usluge koje pružaju vrtići – uvođenje usluge produljenog boravka djece za dvije jasličke skupine i dvije mješovite skupine djece u DV Cipelica, za DV Cvrčak uvođenje usluge smjenskog rada za jednu novu mješovitu grupu djece te uvođenje usluge produljenog boravaka za dvije mješovite grupe djece.
  2. Nabavka nove opreme i namještaja za potrebe pružanja novih usluga vrtića – centri aktivnosti, didaktičke igračke te oprema za nove stručne suradnike na projektu.
  3. Zapošljavanje odgojitelja u produljenom boravku i u smjenskom radu te stručnih suradnika – logopeda, psihologa, defektologa kako bi obogatili dosadašnji program rada ustanova.
  4. Usavršavanje znanja odgojitelja i stručnih suradnika DV Cipelica i DV Cvrčak kroz stručne edukacije.

Cilj projekta je uskladiti poslovni i obiteljski život obitelji s uzdržavanim članovima. Aktivnosti projekta provodit će se do 04.03.2021.

U projekt je do sada uključeno više od 300 sudionika projekta – djeca koja pohađaju produljeni i smjenski program u obje ustanove te odgojitelji i stručni suradnici koji su sudionici stručnih edukacija.

Obzirom na prepoznavanje potreba roditelja te odličan odaziv na sudjelovanje u projektu, planiramo se prijaviti i za nastavak ovog projekta.

 

OSTALI PROJEKTI

U ovoj pedagoškoj godini provodit će se sljedeći projekti:”Pričaonica u digitalnom svijetu”, nastavak projekta “Šume-pluća svijeta”, “Med Murom i Dravom”, “Zaigran dječji svijet” te “Dinosauri”.